5 Ea Bophelo bo Nang le Morero ka ho Fetisisa Seo U ka Ithutang Sona ho Motho ea jang Moea