6 Ea Lintho Tse Kholohali Bophelong Tseo U ka Ithutang Tsona Lintoeng Tsa Lijo